Dla mediów

Przystanek Jezus (PJ) – Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna

 

HISTORIA

Powstał w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w roku 1999 jako odpowiedź na potrzebę duszpasterskiej opieki nad młodzieżą gromadzącą się na Przystanku Woodstock (PW), który jest jednym z największych festiwali muzyki rockowej w Europie, gromadzący kilkaset tysięcy młodych. W roku 2018 organizatorzy PW dokonali zmiany nazwy festiwalu na „Pol`And’Rock Festiwal”.

Jako dzieło ewangelizacyjne Przystanek Jezus od samego początku cieszył się aprobatą Konferencji Episkopatu Polski jako odważna i nowatorska forma obecności Kościoła pośród młodych, co znalazło swój wyraz w sprawozdaniu przewodniczącego KEP podczas Ad limina apostolorum w obecności Ojca Świętego w 2014 r.

Inicjatorem pierwszego PJ w Żarach (1999) był bp Edward Dajczak (ówczesny biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej), zaś organizatorem Wspólnota św. TymoteuszaKatolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z Gubina pod opieką ks. Artura Godnarskiego.

LOGO PJ

Logo wyraża nowy dynamizm ewangelizacyjny przedstawiony w krzyżu na kształt żagla wydętego tchnieniem wiatru. Nawiązuje do rozpoznawalnego białego krzyża stawianego pośrodku pola PJ na PW, wyznaczającego miejsce spotkań i modlitwy. Krzyżowi towarzyszy napis: „Przystanek Jezus”, który wkomponowuje się w znak graficzny jako łódź gromadząca współczesnych apostołów – ewangelizatorów. Jest to bowiem ta sama misja, w którą z całym zapałem weszli pierwsi uczniowie Jezusa, wypełniając nakaz misyjny: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniów” (Mt 28, 19).

CEL I CHARAKTER SPOTKAŃ

PJ wpisywał się w oddolny nurt ewangelizacji podejmowanej na przestrzeni lat w Polsce przez środowiska ewangelizacyjne na koncertach młodzieżowych, takich jak np. Jarocin czy Reagge nad Wartą.

Od samego początku wyklarowała się tygodniowa struktura PJ: pierwsze trzy dni poświęcone były rekolekcjom ewangelizacyjnym dla uczestników (ewangelizatorów), by jako pierwsi mogli słuchać Słowa Bożego i doświadczyć Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania, zaś kolejne dni – ewangelizacji bezpośredniej na terenie Festiwalu Pol’And’Rock. Doświadczenie to zostało opisane w wydanej w roku 2003 publikacji „Kiedy Jezus przychodzi w glanach”. Prowadzona jest także witryna internetowa skupiająca środowisko ewangelizatorów: www.PrzystanekJezus.pl .

STATYSTYKI PJ

W latach 1999 – 2018 w PJ co roku brało udział od 700 do 1200 ewangelizatorów (liczba ta uległa zmianie po pandemii covid i obecnie wynosi około 150 osób) z Polski, a także z Niemiec, Anglii, Filipin, Luxemburga, Szkocji, Brazylii, Irlandii, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Francji, Malezji, Chorwacji, Kamerunu i Republiki Centralnej Afryki. Gromadził on ewangelizatorów z różnorodnych środowisk kościelnych, dając doświadczenie jedności w misji ewangelizacyjnej. Szczególną łaską PJ było to, że po raz pierwszy na taką skalę zgromadził on ewangelizatorów z różnych środowisk kościelnych, gdzie teoria i pragnienie jedności stają się faktem i czytelnym znakiem ewangelicznym. Należy w tym miejscu wspomnieć, że Przystanek Jezus stał się miejscem ewangelizacji podejmowanej w doświadczeniu ekumenicznym. Szanując katolickie doświadczenie organizatora inicjatywy, uczestniczyli w niej także ewangelizatorzy z różnych denominacji chrześcijańskich, którzy wnosili do wspólnego doświadczenia swoje bogactwo wiary i znajdowali dla siebie przestrzeń do współpracy z katolikami w głoszeniu Słowa i składaniu świadectwa.

Pod względem formacji najliczniejszą grupę wśród ewangelizatorów stanowiły osoby formujące się w Szkołach Nowej Ewangelizacji. Drugą co do wielkości była grupa wyrastająca z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Trzecią – grupa osób z Ruchu „Światło-Życie”.

Udział procentowy uczestników PJ: 15% – duchowni, 3% – siostry zakonne, 8% – klerycy, 74% – świeccy. Ekipa prowadząca PJ składała się z około 20 osób duchownych i świeckich, współpracujących ze sobą. Szczególnie w początkach PJ w Żarach ogromną rolę w organizacji logistyki odegrało wsparcie bp. gen. Leszka Sławoja Głódzia z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego.

ZNACZENIE

Owocem PJ była nie tylko możliwość usłyszenia Ewangelii przez uczestników PW, ale także doświadczenie przez ewangelizatorów udzielającego się daru odwagi w dziele Nowej Ewangelizacji. Zainicjował on wzrost i pomnożenie licznych wydarzeń ewangelizacyjnych na terenie całej Polski, np. Ewangelizacja Bieszczadów, Ewangelizacja nad jeziorem Białym, Ewangelizacja na Sunrise w Kołobrzegu czy PJ w Lublinie oraz PJ w twoim mieście.

Niewątpliwie jednym z ważnych owoców wyjścia do młodych podczas PJ była wytężona służba prezbiterów, nie śpieszących się, gotowych do szczerych i nielimitowanych rozmów, modlitwy i spowiedzi. Dzięki takiej współpracy świeckich z duchownymi i osobami konsekrowanymi, wielu młodych po długim czasie powróciło do Boga i sakramentalnej komunii. Wielu też odnalazło dzięki tej posłudze swoje powołanie do życia kapłańskiego czy zakonnego. Środowisko wiary tworzone przez ewangelizatorów sprzyjało także zawiązywaniu odpowiedzialnych relacji przyjaźni, a często w konsekwencji prowadziło do odkrycia powołania do małżeństwa. Dla wielu księży i kleryków udział w PJ zaowocował procesem nawrócenia i silniejszego przylgnięcia do Jezusa oraz zaangażowania z nową, kerygmatyczną mentalnością w posługę duszpasterską.

PJ jako wydarzenie stał się możliwy dzięki formacji i doświadczeniu Szkół Nowej Ewangelizacji, które przez program formacyjny i wprowadzenie w doświadczenie ewangelizacji kerygmatycznej mają realny wpływ na formowanie nowej mentalności ewangelizacyjnej, wyrażającej się w nowej formie, zintensyfikowanej ekspresji i trwałej gorliwości.

Doświadczenie Przystanku Jezus miało ogromny wpływ na kształtowanie się oryginalnej metodyki prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych przez Wspólnotę św. Tymoteusza, zarówno w środowiskach młodzieżowych, akademickich, seminaryjnych, kapłańskich, jak i zakonnych, prowadzonych w ciągu całego roku. Charakteryzuje się ona podejściem misyjnym wobec świata, gdzie naczelne miejsce zajmuje przepowiadanie kerygmatyczne, otwartość na posługę charyzmatyczną i doświadczenie życia wspólnotowego.

Ważnymi wyznacznikami dla organizatora PJ – Wspólnoty św. Tymoteusza, a zarazem założeniem programowym była nowa jakość działań ewangelizacyjnych. Wyrażało się to w różnorodności form jak i łączeniu przesłania kerygmatycznego z kulturą. Kultura bowiem jest ważnym nośnikiem dojrzałej, wcielonej wiary oraz przyswajalną strawą duchową dla zróżnicowanych pokoleń. W swojej otwartej formule ukształtowanej na gruncie wiary jako osobistej odpowiedzi na przesłanie Ewangelii, kultura prowokuje widza/uczestnika do szukania odpowiedzi na najbardziej nurtujące go pytania, a także wprowadza w doświadczenie piękna rodzącego poczucie transcendencji. Wszystkie te działania miały na celu wielopoziomowe oddziaływanie na człowieka młodego, wrażliwego na piękno i dobro.

Jako organizatorzy Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus jesteśmy ogromnie wdzięczni Bogu za możliwość kształtowania tego wyjątkowego dzieła ewangelizacyjnego na skalę nie tylko ogólnopolską, ale i na arenie międzynarodowej. Stało się ono znaczącym impulsem dla wielu środowisk kościelnych w podjęciu w swoich lokalnych przestrzeniach zupełnie nowych dzieł ewangelizacyjnych. Dziękujemy także wszystkim osobom, które współpracowały w ramach kilkusetosobowej ekipy odpowiedzialnych, jak i kilkunastotysięcznego grona wolontariuszy zaangażowanych w to piękne dzieło wiosny Kościoła.