Fundacja Pomocy Młodym – Przystanek Jezus

Przystanek Jezus Księgarnia Kampus Nowej Ewagelizacji

 

 

 

powstała w roku 2020 w celu wspomagania działań prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej EwangelizacjiWspólnota św. Tymoteusza, rozumianych jako promocja wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach, a w szczególności: duchowym, kulturalnym, dydaktyczno-wychowawczym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, stosunków międzyosobowych i międzynarodowych.

 

 

 

 

Celami szczegółowymi są:

  • realizacja projektu Kampusu Nowej Ewangelizacji
  • wspomaganie działalności Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej EwangelizacjiWspólnota św. Tymoteusza 
  • udzielanie pomocy i prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, osób starszych, osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
  • prowadzenie działań na rzecz osób wykluczonych i dotkniętych patologiami życia społecznego oraz zapobieganie tym zjawiskom.

 

Adres do korespondencji:

Fundacja Pomocy Młodym – Przystanek Jezus

ul. Kresowa 258A

66-620 Gubin

tel: 508 495 141

e-mail: fundacja @ przystanekJezus.pl

KRS: 0000849454         NIP: 7312068827         REGON: 386517988

 

Wesprzyj nas!

Numery kont do darowizn na cele statutowe:

PLN   92 1140 1850 0000 3932 2700 1001

EUR   65 1140 1850 0000 3932 2700 1002

USD   38 1140 1850 0000 3932 2700 1003

 

Skład Zarządu:

Prezes – Mateusz Warda

Zastępca Prezesa – Piotr Kontek

Skarbnik – Agnieszka Kontek

Członek Zarządu – ks. Mateusz Włosek

Członek Zarządu – ks. Piotr Gruszka

 

 

POBIERZ STATUT